آموزش نصب محافظ صفحه نمایش


  • برای این کار ابتدا مکان مناسبی که عاری از گردو خاک باشد را انتخاب کنید.
  • محافظ را بر روی صفحه قرار دهید و موقعیت محافظ را بر روی صفحه خوب ببینید و فاصله محافظ تا لبه های گوشی را به خاطر بسپارید
  • توسط دستمال های موجود در بسته محافظ، ابتدا با استفاده از دستمال شماره 1 صفحه را خوب تمیز کنید سپس با استفاده از دستمال شماره 2 صفحه را کاملا تمیز نمایید. (عکس شماره 1)
  • با استفاده از برچسب آبی رنگ، گرد و غبار را از سطح صفحه نمایش بزدایید. (عکس شماره 2)
  • محافظ های معمولی متشکل از سه لایه هستند که بر روی یکی از لایه ها Step 1 و بر روی لایه دیگر Step 2 نوشته شده است که باید لایه 1 را برداشته و محافظ را بر روی صفحه بچسبانید. در محافظ صفحه نمایش های شیشه ای، لایه محافظ را جدا کرده و محافظ شیشه ای را بر روی صفحه قرار دهید. (عکس شماره 3)
  • در نصب محافظ صفحه نمایش ممکن است حباب هایی در زیر محافظ ایجاد شود آنها را به سمت لبه های گوشی هدایت کنید تا خارج شوند. (عکس شماره 4)
  • اگر قصد نصب محافظ صفحه های معمولی را دارید در این مرحله لایه 2 را بردارید و از صفحه نمایش خود لذت ببرید.

 

 

 

نظرات